XXIX U-18 Baseball World Cup 2019

30/08/2019 - 08/09/2019

@wbsc   #U18WorldCup  

Hosted by:   KOR

XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2018 排名 2017 排名
KOR 3 3
AUS 7 7
NED 8 8
CAN 10 10
NCA 15 13
CHN 20 22

B組

球隊 2018 排名 2017 排名
JPN 1 1
USA 2 2
TPE 4 4
PAN 13 15
RSA 23 25
ESP 26 23

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名