30/08/2019 - 08/09/2019

@wbsc   #U18WorldCup  

Hosted by:   KOR

XXIX U-18 Baseball World Cup 2019 - Official Payoff

A組

球隊 2019 排名 2018 排名
KOR 3 3
AUS 6 7
NED 7 8
CAN 12 10
NCA 15 15
CHN 21 20

B組

球隊 2019 排名 2018 排名
JPN 1 1
USA 2 2
TPE 4 4
PAN 13 13
ESP 20 26
RSA 23 23

球隊排序依照目前年度排名

更多資訊可在世界棒壘總會排名頁面找到 查看排名